Phần mềm quản lý khách hàng thân thiết GOLD MEM

Phần mềm quản lý khách hàng thân thiết GOLD MEM

Liên hệ
Thịnh Phát JSC
GOLD MEM

Phần mềm quản lý khách hàng thân thiết GOLD MEM là phần mềm đi đầu về phương pháp quản lý Khách Hàng. Với các chức năng tuyệt vời như: quản lý hồ sơ khách hàng, quản lý cấp phát thẻ khách hàng, quản lý tích lũy, quản lý nhận thưởng, thiết lập chương trình tích lũy tự động, ...

Số lượng:

Các phân hệ chính trong hệ thống:

 1. Quản lý hồ sơ khách hàng
 2. Quản lý cấp phát thẻ khách hàng
 3. Quản lý tích luỹ
 4. Quản lý nhận thưởng
 5. Thiết lập các chương trình tích luỹ linh động.
  • Chương trình tặng điểm nhân các ngày lễ, ...
  • Tặng điểm nhân ngày sinh nhật khách hàng
  • ...
 • Quản lý chia doanh số (lãi)
 • Gửi email, SMS, truy cập xem điểm qua website.

Có khả năng đồng bộ số liệu trên chuỗi cửa hàng với số liệu lớn nhưng  bảo toàn, trọn vẹn và thống nhất số liệu.

Khách hàng

HOTLINE: 0919 12 9000