Pin Reader - ACTATEK

Pin Reader - ACTATEK

Liên hệ
ACTATEK
Pin Reader - ACTATEK
Máy chấm công Pin Reader : - ACTATEK1K users (Lựa chọn 3K,5K,10K), 10K sự kiện đăng nhập, 100 hình, bàn phím 25 nút, đọc ID+pin.(Lựa chọn thẻ mã vạch/ ID+thẻ mã vạch), phần mềm có sẵn trong máy kết nối qua Internet, camera(option), IP65, cấu hình qua web, kết nối RS232.(Lựa chọn RJ45/ GPRS/ RS485/ Wifi/ Weigand). Thích hợp quản lý chấm công trong môi trường công nghiệp
Số lượng:

Khách hàng

HOTLINE: 0919 12 9000