HID/EM Reader - ACTATEK

HID/EM Reader - ACTATEK

Liên hệ
ACTATEK
HID/EM Reader - ACTATEK
Máy chấm công HID/EM Reader - ACTATEK: 1K users, 10K sự kiện đăng nhập, 100 hình, bàn phím 25 nút, đọc thẻ smart card MIFARE (đọc/ghi), 
phần mềm có sẵn trong máy kết nối qua Internet, camera (option), IP65, cấu hình qua web, 
kết nối RS232/ RJ45/ GPRS/ RS485/ Wifi/ Weigand. Thích hợp quản lý chấm công trong môi trường công nghiệp.
Số lượng:

Khách hàng

HOTLINE: 0919 12 9000