GIẢI PHÁP KIỂM TRA THỜI GIAN VÀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG

Mọi tổ chức đều có một nhu cầu một giải pháp theo dõi để đảm bảo trật tự và kiểm soát ở khắp mọi nơi từ tầng sản xuất đến người tiêu dùng...

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT TRUY CẬP

Bảo vệ tài sản công ty và người lao động là mối quan tâm của bất kỳ doanh nghiệp nào. An ninh luôn là mối quan tâm lớn hơn bao giờ hết và với những tiến...

GIẢI PHÁP MẠNG KHÔNG DÂY (WIRELESS INFRASTRUCTURE)

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang theo đuổi các khả năng được cung cấp bởi một lực lượng lao động di động để đạt được hiệu quả bổ sung nó...

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHO (WAREHOUSE SOLUTIONS)

Mục tiêu của các kho là kiểm soát việc vận chuyển và lưu hàng hóa một cách hiệu quả nhất có thể. Những ngày của bút và giấy đã biến mất thay vào đó...

GIẢI PHÁP CHECK IN/CHECK OUT (KIỂM TRA TÀI SẢN)

Bạn sẽ không còn phải tự hỏi người quản lý tài sản có giá trị của công ty đã bảo quản tốt tài sản hay không? Một giải pháp check-in/check-out cho phép...

GIẢI PHÁP THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

Thu thập và kiểm tra thông tin chính xác của tài sản cố định luôn là một nhiệm vụ tốn thời gian và tốn kém. Việc tìm kiếm 1 giải pháp để thu thập dữ...

GIẢI PHÁP LỰA CHỌN HỆ THỐNG POS

Cũng giống như hàng loạt các doanh nghiệp có những nhu cầu khác nhau nên chính vì thế hệ thống POS cũng có nhiều loại. Nhu cầu của một quản lý cửa hàng bán...

GIẢI PHÁP MÃ SỐ, MÃ VẠCH (BARCODE SOLUTIONS)

Mã vạch là một cách để mã hóa thông tin trong một mô hình trực quan mà một máy tính có thể đọc. Sự kết hợp của các thanh màu đen và trắng (chủ đạo)...

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO (INVENTORY SOLUTIONS)

Bất kỳ tổ chức nào đang có sản phẩm tồn kho đều có nhu cầu quản lý thông tin chính xác về các thay đổi của tất cả các mặt hàng để phục vụ khách...

GIẢI PHÁP IN ẤN - IN MÃ VẠCH

Một nhãn in mã vạch là một thành phần quan trọng của bất kỳ ứng dụng cần phải được xác định thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mặc dù nhãn in...

1 2 3

Khách hàng

HOTLINE: 0919 12 9000